Treći natječaj za Hrvatski književni putopis

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju

TREĆI NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS

Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti / krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne beletristike.

Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski, kajkavski, čakavski – mogu se natjecati s najviše tri (3) putopisa -svaki psega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i kraću biografsku bilješku.

Radove napisane u računalnom obliku treba poslati na adresu:
KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ,
Ilica 34 (s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis)
10000 Zagreb, 

najkasnije do 31. svibnja 2009. godine.

Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolja tri rada bit će nagrađena, javno izvedena i objavljena u časopisu Kaj.