14. natječaj za hrvatski književni putopis

(Rok: 6. srpnja 2020.)

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju

14. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS

Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne
književnosti. Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski, kajkavski, čakavski – mogu se natjecati s najviše tri (3) neobjavljena putopisa – svaki opsega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i kraću biografsku bilješku.
Radove napisane u računalnom obliku (CD + ispis) valja poslati na adresu:

KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ,
10000 Zagreb, Ilica 34
(s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis),

ili na e-mail adresu: bozica.kaj@gmail.com

najkasnije do 6. srpnja 2020. godine.
Izborom ocjenjivačkoga povjerenstva, najbolji radovi bit će nagrađeni, javno izvedeni i objavljeni u časopisu Kaj.