Podsjetnik na literarne natječaje za srednje škole u 2024.

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: A) 20. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKEB) 13. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE Mogu … Pročitaj više

Podsjetnik na natječaj za kratku kajkavsku prozu u 2024.

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kajkavski književni kontinuitet i proznuvrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnikKAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti,Zagreb – raspisuju 20. NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU Neobjavljenu prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (uračunalnom obliku) valja poslati istodobno na … Pročitaj više

Podsjetnik na natječaj za književni putopis u 2024.

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKOSPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba,Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju 18. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnihvrednota, svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisneknjiževnosti.Autori, … Pročitaj više

18. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE i 11. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: A) 18. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE B) 11. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE … Pročitaj više

18. natječaj za kratku kajkavsku prozu

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kajkavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – raspisuju 18. natječaj za kratku kajkavsku prozu Neobjavljenu prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u računalnom obliku … Pročitaj više

16. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju 16. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha je Natječaja podržati kontinuitet … Pročitaj više

Natječaj za stručne radove/dijalektološki opis

(Rok: kontinuirano, tijekom godine) K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: 16. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE / DIJALEKTOLOŠKU OBRADU I OPIS HRVATSKOKAJKAVSKIH ORGANSKIH IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA) … Pročitaj više

16. natječaj za kajkavske i 9. za čakavske srednjoškolske radove

(Rok: 6. srpnja 2020.) K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopuprograma JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: A) 16. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKEKNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIHŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE B) 9. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKEKNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIHŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE Natjecati … Pročitaj više

16. natječaj za kratku kajkavsku prozu

(Rok: 6. srpnja 2020.) Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kajkavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – raspisuju 16. NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU Neobjavljenu prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) … Pročitaj više

14. natječaj za hrvatski književni putopis

(Rok: 6. srpnja 2020.) Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju 14. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha … Pročitaj više