O nama

KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti – višestrukovna je kulturno-znanstvena udruga 260-ak uglednih znanstvenika i umjetnika, promicatelja kajkavske i sveukupne hrvatske kulture – nastala 1974. iz KUD-a „Ksaver Đandor Gjalski“ (utemeljenog 1973. godine).

S nadregionalnom koncepcijom, te saborskim izvaninstitucionalnim djelovanjem (spravišče = sabor), u desetak stalnih programa godišnje – upućena je na cjelokupno i opsežno (povijesno-kulturno i zemljopisno) kajkavsko govorno područje Republike Hrvatske, koje obuhvaća barem osam hrvatskih regija/županija, s blizu milijun izvornih govornika (od Međimurja, Hrvatskoga zagorja, Prigorja, Moslavine, Podravine, kajkavskih središta, gradova Zagreba, Varaždina… i njihovih županija, goranskoga kraja do čakavsko-kajkavskih govora  središnje Istre).

Uz afirmaciju kulturoloških vrednota s cijelog kajkavskog područja u trajnim programima – među kojima, najplodnije, redovite nakladničke djelatnosti – s 246 časopisnih izdanja (navršena čak 52. obljetnica časopisa Kaj!), i 200-ak posebnih, od kojih su mnoga antologijskog i monografskog tipa – značajan mu je koncept povezivanja hrv. kulturnog prostora kreativnim dosezima kaj-ča-što jezične zbilje, kao nedovoljno isticanim bogatstvom hrv. književnosti i kulture, i to u programima: Hrvatski književni putopis (i natječaju za putopis od 2007.), te Kaj & ča: prožimanja i perspektive (od 2001. i nastavku suradnje s Čakavskim saborom). Tribina Kajkavskoga spravišča  kontinuirano se (od 1994.) i interdisciplinarno bavi sveukupnim položajem fenomena kajkaviane. Posebnost Jezičnice kajkaviane – filološkog programa izvaninstitucionalnog tipa (započetog još 2000. i 2003. g.) – jesu 4 natječaja suvremene afirmacije književnih žanrova, te živih kajk. govora (za kratku kajkavsku prozu, kajkavske i čakavske literarne radove učenika srednjih škola RH, za dijalektološki opis i istraživanja…) – potičući i mladenačku kreativnost, razvijanje pismenosti i jezične kulture.

U kulturnoj javnosti, djelima vodećih suvremenih likovnih umjetnika, osobito se isprofilirala izložbeno-likovna djelatnost Galerije Kaj.

Od 1975. Kajkavsko spravišče nakladnik je (međunarodni nakladnički broj 6056) časopisu za književnost, umjetnost, kulturu Kaj (koji redovito izlazi u Zagrebu od 1968.), te brojnim književnim i povijesnoumjetničkim izdanjima u više biblioteka: Mala biblioteka Ignac Kristijanović, KAJ & ČA: Susreti; Hrvatski kulturni i prirodni spomenici; Artistica…

Iako u statusu udruge, Kajkavsko spravišče u svom djelovanju jedina je izvaninstitucionalna  ustanova u nas koja kajkavsko govorno područje obuhvaća u njegovoj cjelovitost (kao što je i časopis Kaj jedina „kulturna tribina“ cjelokupnosti toga područja).

Najznačajniji, dakle, trajni programi Kajkavskoga spravišča, uz izdavačku djelatnost, jesu: TRIBINA, JEZIČNICA KAJKAVIANA, HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS,  KAJ & ČA: PROŽIMANJA I PERSPEKTIVE, znanstveni skupovi /kolokviji, čak 5 poticajnih natječaja suvremene afirmacije skoro svih književnih žanrova, te živih kajkavskih govora, pokroviteljstva, izložbeno-likovna djelatnost Galerije KAJ.., itd…

Ime društvu – Kajkavsko spravišče – dao je njegov prvi predsjednik,  povjesničar, akad. Josip Adamček; Spravišče je imalo još dva predsjednika povjesničara (dr. sc. I. Očaka i dr. sc. D. Pavličevića), dok mu je nemjerljiv pečat i ugled davao dugogodišnji predsjednik akademik Miroslav Šicel, jedan od najznačajnijih hrv. književnih povjesničara uopće. Od 29. ožujka 2019. predsjednik je Kajkavskoga spravišča dr. sc. Ivo Kalinski, antologijski (kajkavski) pjesnik i prozaist, jezikoslovac /dijalektolog/leksikograf) i urednik, osobito mnogih kajkavoloških izdanja; dopredsjednici: akad. slikar grafičar Frane Paro i književnik dr. sc. Boris Beck (ujedno i voditelj Tribine, nakon 25-godišnjeg voditeljstva nestora hrvatske kajkavijane prof. dr. sc. Jože Skoka).

[Predsjednici od 1974. do danas: †akad. Josip Adamček, †dr. sc. Đurđica Cvitanović, †dr. sc. Ivan Očak, prof. dr. sc. Dragutin Pavličević, †akademik Miroslav Šicel, prof. dr. sc. Zvonko Kovač, †dr. sc. Tomislav Premerl, dr. sc. Ivo Kalinski]

/ Vidi o Kajkavskom spravišču, u povodu 45-letnice: https://hrcak.srce.hr/204970/