Peti natječaj za kratku Kajkavsku prozu

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kaj­kavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – druš­tvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet­nosti, Zagreb – raspisuju:

PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU

Prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u računalnom obliku) valja poslati na adresu Uredništva i Nakladnika do 1. travnja 2009. godine:
KAJKAVSKO SPRAVŠČE / ČASOPIS KAJ,
Ilica 34 (za Natječaj: kajkavska proza),
10000 Zagreb

Autori se, bez obzira na dob, mogu natjecati s najviše tri (3) prozna rada, uz koja je potrebno priložiti i kraću biografsku bilješku. Izborom ocje­njivačkoga suda, najbolji radovi bit će objavljeni u časopisu Kaj.