Sedmi natječaj za Kajkavske književne radove I stručne radove s područja dijalektološke obrade I opisa Hrvatskokajkavskih zavičajnih Idioma

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju:

A. SEDMI NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

Natjecati se mogu učenici svih srednjih škola Republike Hrvatske svaki s najviše pet (5) poetskih i pet (5) proznih literarnih radova. Radove – s naznakom imena i prezimena učenika, imena i prezimena voditelja ili profesora, mentora, te naziva škole – valja poslati na adresu Kajkavskoga spravišča / Uredništva Kaja (10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.) do 31. ožujka 2009. godine.

Naznačiti valja i tip zavičajnog idioma kojim je rad pisan. Najuspjelija ostvarenja, prema ocjeni prosudbene komisije, nagrađuju se objavom u časopisu KAJ.

B. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE S PODRUČJA DIJALEKTOLOŠKE OBRADE I OPISA HRVATSKOKAJKAVSKIH ZAVIČAJNIH IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA)

Prednost u natjecanju imaju mlađi istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokaj-kavskoga govornog područja.

Stručni rad – opsega najviše do 16 kartica (računalnog ispisa, s proredom 1,5 – 2) – primjerene znanstvene obrade (npr., fonetsko-fonološki opis / vokalizam, akcentuacija; morfologija; sintaksa…) – uz sažetak, ključne riječi, bilješke i popis literature – valja slati također na adresu Kajkavskoga spravišča i Uredništva časopisa Kaj.
Natječaj je otvoren tijekom cijele godine; najuspjeliji radovi – prema prosudbi znanstvenoga povjerenstva – objavljivat će se u časopisu Kaj.

Cilj je obaju natječaja i Jezičnice kajkaviane (radionice za mladež) podržati kontinuitet književne kreativnosti na kajkavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i poticanje znanstveno-istraživačkog rada mladih u vrlo opsežnom, a nedovoljno istraženom, području kajkavske filologije.