16. natječaj za kajkavske i 9. za čakavske srednjoškolske radove

(Rok: 6. srpnja 2020.)

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu
programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju:

A) 16. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE
KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

B) 9. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE
KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH
ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

Natjecati se mogu učenici svih srednjih škola Republike Hrvatske svaki s najviše pet (5) poetskih i pet (5) proznih literarnih radova (opseg kajkavske/čakavske proze – do 3 kartice).

Radove – s naznakom imena i prezimena učenika, imena i prezimena voditelja ili profesora, mentora, te naziva škole – valja poslati na adresu:

Kajkavsko spravišče / Uredništvo časopisa Kaj
(10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.),

ili na e-mail: bozica.kaj@gmail.com do 6. srpnja 2020.
Naznačiti valja i tip zavičajnog idioma /mjesnoga govora kojim je rad pisan.
Najuspjelija ostvarenja, prema ocjeni prosudbenog povjerenstva,
nagrađuju se objavom u časopisu KAJ.

***

Cilj je natječaja i Jezičnice kajkaviane (Kajogleda i radionice za mlade) podržati kontinuitet književne kreativnosti mladih na kajkavštini / čakavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i razvijanje kulture pisane i govorene riječi.