Podsjetnik na natječaj za kratku kajkavsku prozu u 2024.

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kajkavski književni kontinuitet i proznu
vrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnik
KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti,
Zagreb – raspisuju

20. NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU

Neobjavljenu prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u
računalnom obliku) valja poslati istodobno na obje adrese Kajkavskoga spravišča i
Kaja: kajkavsko.spravisce@zg.t-com.hr ; bozica.kaj@gmail.com do 8. srpnja 2024.
godine
.
Autori se, bez obzira na dob, mogu natjecati s najviše tri (3) prozna rada, uz koja je
potrebno priložiti i kraću biografsku bilješku. Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolji
radovi bit će objavljeni u časopisu Kaj.

Leave a Comment