Podsjetnik na natječaj za književni putopis u 2024.

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO
SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba,
Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju

18. NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS

Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti/krajobraza kao univerzalnih
vrednota, svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne
književnosti.
Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski,
kajkavski, čakavski – mogu se natjecati s najviše tri (3) neobjavljena putopisa – svaki
opsega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i kraću biografsku bilješku.

Radove napisane u računalnom obliku valja poslati istodobno na dvije e-mail adrese
Kajkavskoga spravišča/časopisa Kaj:
kajkavsko.spravisce@zg.t-com.hr ; bozica.kaj@gmail.com do 8. srpnja 2024.
godine
.
Izborom ocjenjivačkoga povjerenstva, najbolji radovi bit će nagrađeni, javno izvedeni
i objavljeni u časopisu Kaj.

Leave a Comment