Treći natječaj za Hrvatski književni putopis

Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju TREĆI NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti / krajobraza kao univerzalnih vrednota, svrha je Natječaja … Pročitaj više

Peti natječaj za kratku Kajkavsku prozu

Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kaj­kavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ – časopis za književnost, umjetnost, kulturu – i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE – druš­tvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet­nosti, Zagreb – raspisuju: PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU Prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u računalnom obliku) valja … Pročitaj više

Sedmi natječaj za Kajkavske književne radove I stručne radove s područja dijalektološke obrade I opisa Hrvatskokajkavskih zavičajnih Idioma

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju: A. SEDMI NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE Natjecati se mogu učenici svih srednjih škola Republike Hrvatske svaki s najviše … Pročitaj više