18. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE i 11. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE

K A J – časopis za književnost, umjetnost, kulturu, i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti, Zagreb – u sklopu programa JEZIČNICA KAJKAVIANA – raspisuju:

A) 18. NATJEČAJ ZA KAJKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

B) 11. NATJEČAJ ZA ČAKAVSKE KNJIŽEVNE RADOVE UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA REPUBLIKE HRVATSKE

Natjecati se mogu učenici svih srednjih škola Republike Hrvatske svaki s najviše pet (5) poetskih i pet (5) proznih literarnih radova (opseg kajkavske/čakavske proze – do 3 kartice).

Radove – s naznakom imena i prezimena učenika, imena i prezimena voditelja ili profesora, mentora, te naziva škole – valja poslati na adresu:
Kajkavsko spravišče / Uredništvo  časopisa Kaj (10000 Zagreb, Ilica 34, dvor.), ili na e-mailove:

kajkavsko.spravisce@zg.t-com.hr ; bozica.kaj@gmail.com;

do 8. srpnja 2022.

Naznačiti valja i tip zavičajnog idioma /mjesnoga govora kojim je  rad pisan.

Najuspjelija ostvarenja, prema ocjeni prosudbenog povjerenstva, nagrađuju se objavom u časopisu KAJ.

***

Cilj je natječaja i Jezičnice kajkaviane (Kajogleda i radionice za mlade) podržati kontinuitet književne kreativnosti mladih na kajkavštini / čakavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i razvijanje kulture pisane i govorene riječi.