Temeljem odluke Koordinacijskog odbora Dana Franje Horvata Kiša – KAJKAVSKO SPRAVIŠČE, društvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjetnosti iz Zagreba, Udruga za kulturno stvaralaštvo Franjo Horvat Kiš Lobor i Općina Lobor – raspisuju

TREĆI NATJEČAJ ZA HRVATSKI KNJIŽEVNI PUTOPIS


Poštujući književno nasljeđe i duhovnu mjeru zavičajnosti / krajobraza kao univerzalnih vrednota,
svrha je Natječaja podržati kontinuitet suvremene hrvatske putopisne beletristike.

Autori, bez obzira na dob i hrvatski književni jezični izbor – standardni štokavski, kajkavski, čakavski - mogu se natjecati s najviše tri (3) putopisa -svaki psega do šest (6) kartica – uz koje valja priložiti i
kraću biografsku bilješku.

Radove napisane u računalnom obliku treba poslati na adresu: KAJKAVSKO SPRAVIŠČE / ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (s naznakom: Za natječaj – hrvatski književni putopis) najkasnije do 31. svibnja 2009. godine.

Izborom ocjenjivačkoga suda, najbolja tri rada bit će nagrađena, javno izvedena i objavljena u časopisu Kaj.

 

 

 

Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE

design by LETIBO