Želeći sa suvremenoga stajališta reafirmirati kaj­kavski književni kontinuitet i proznu vrstu, KAJ - časopis za književnost, umjetnost, kulturu - i njegov nakladnik KAJKAVSKO SPRAVIŠČE - druš­tvo za širenje i unapređivanje znanosti i umjet­nosti, Zagreb - raspisuju

PETI NATJEČAJ ZA KRATKU KAJKAVSKU PROZU

Prozu napisanu isključivo kajkavštinom, opsega do pet (5) kartica (u računalnom obliku) valja poslati na adresu Uredništva i Nakladnika do 1 .travnja 2009.godine:KAJKAVSKO  SPRAVŠČE /ČASOPIS KAJ, 10000 Zagreb, Ilica 34 (za Natječaj: kajkavska proza).

Autori se, bez obzira na dob, mogu natjecati s najviše tri (3) prozna rada, uz koja je potrebno priložiti i kraću biografsku bilješku. Izborom ocje­njivačkoga suda, najbolji radovi bit će objavljeni u časopisu Kaj.
 

 

 

 

Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE

design by LETIBO