O NAMA

 

Uredništvo:

Mario Beusan, Đurđica Cvitanović,
Ernest Fišer, Ivo Kalinski, Zvonko Kovač,
Frane Paro, Božica Pažur, Marija Roščić,
Joža Skok, Miroslav Šicel

Glavna i odgovorna urednica:

Božica Pažur

Urednici:

Ernest Fišer, Ivo Kalinski, Joža Skok

Nakladnik:

"KAJKAVSKO SPRAVIŠČE" - ZAGREB

Za nakladnika:

Miroslav Šicel

Uredništvo i uprava:

"KAJ" - ČASOPIS ZA KNJIŽEVNOST,
UMJETNOST, KULTURU ZAGREB,
Ilica 34 - telefon(faks): (01) 48-337-43
E-mail: kajkavsko.spravisce1@zg.t-com.hr
Web adresa:   www.kaj-spravisce.hr

• Uredništvo prima radnim danom
(osim subote) od 11-13 sati


Godišnja pretplata na “Kaj” za 2008. godinu: 100 kn
Pretplata za inozemstvo: 200 kn (protuvrijednost)
Pretplatu slati na naš žiro-račun broj:
2360000-1101348804
• Rukopisi se ne vraćaju
• Godišnje izlazi šest brojeva
• Časopis sufinanciraju Ministarstvo kulture
Republike Hrvatske, Gradski ured za obrazovanje,
kulturu i šport, Zagreb, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa RH
Naklada: 1100 primjeraka
Lektura: Božica Pažur
Korektura: Božica Pažur i Marija Roščić
Prijevod na engleski: Dunja Knebl

Računalni slog: Željko Tomljanović
Tisak i uvez: ZRINSKI d.d., Čakovec

Pretisci tekstova iz časopisa - integralni ili djelomični

- nisu dopušteni bez odobrenja Uredništva.
Prema mišljenju Ministarstva kulture RH
ur. br. 532-03-1/7-96-01 oslobođeno
plaćanja poreza na promet

 

 

 

Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE

design by LETIBO