B. NATJEČAJ ZA STRUČNE RADOVE S PODRUČJA DIJALEKTOLOŠKE OBRADE I OPISA HRVATSKOKAJKAVSKIH ZAVIČAJNIH
IDIOMA (NEDOVOLJNO, ILI SASVIM NEISTRAŽENIH KAJKAVSKIH LOKALNIH GOVORA)


Prednost u natjecanju imaju mlađi istraživači (studenti, znanstveni novaci, poznavatelji i zapisivači) žive kajkavske riječi s cjelokupnoga hrvatskokaj-kavskoga govornog područja.

Stručni rad -opsega najviše do 16 kartica (računalnog ispisa, s proredom 1,5 – 2) – primjerene znanstvene obrade (npr., fonetsko-fonološki opis / vokalizam, akcentuacija; morfologija; sintaksa…) – uz sažetak, ključne riječi, bilješke i popis literature – valja slati također na adresu Kajkavskoga spravišča i Uredništva časopisa Kaj.
Natječaj je otvoren tijekom cijele godine; najuspjeliji radovi – prema prosudbi znanstvenoga povjerenstva – objavljivat će se u časopisu Kaj.

                                                                                        ***
Cilj je obaju natječaja i Jezičnice kajkaviane (radionice za mladež) podržati kontinuitet književne kreativnosti na kajkavštini i nakon osnovnoškolske dobi, kao i poticanje znanstveno-istraživačkog rada mladih u vrlo opsežnom, a nedovoljno istraženom, području kajkavske filologije.


 

 

Copyright © 2008 KAJKAVSKO SPRAVIŠČE

design by LETIBO